Skolkurator

Just nu har vi en vakans på Järlåsa skola. Vi arbetar på att tillsätta tjänsten.

Skolans kurator arbetar med förebyggande och stödjande insatser i sociala och psykosociala frågor. Kuratorn är en del av elevhälsan.

Du som elev eller förälder kan komma till skolkuratorn om det är någonting som ni känner oro över. Det kan gälla olika saker, både små och stora bekymmer. Skolkuratorn har både enskilda samtal och olika former av samtalsgrupper. Kuratorn kan även fungera som ett stöd i kontakten med andra verksamheter, myndigheter eller organisationer så som exempelvis socialtjänsten eller BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Skolans kurator har tystnadsplikt.

Uppdaterad: