Skolsköterska

Skolsköterskan är en del av elevhälsans medicinska insats (EMI). Vid skolstart tar EMI över ansvaret för att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, lärmiljö och livsstil. Det görs bland annat genom regelbundna hälsobesök i förskoleklass, åk 2, 4, 7 och åk 1 i gymnasiet, och erbjuder vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoteam (EHT), där ingår också rektor, skolpsykolog, kurator och speciallärare.

Skolsköterskan erbjuder öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Uppdraget som skolsköterska innebär även administrativa arbetsuppgifter i form av dokumentation och journalhantering.

För närvarande är tjänsten som skolsköterska vakant.

 

Uppdaterad: