Rektor

Rektor Sakarias Åkerman

-Jag heter Sakarias Åkerman och är sedan höstteminen 2015 rektor på Järlåsa skola. Jag är också rektor på Börje skola. Som pedagogisk ledare och chef för personalen har jag det övergripande ansvaret för verksamheten på skolan.

Viktigt för mig är att elever, föräldrar och personal ska känna ömsesidigt förtroende för varandra. Detta är en viktig förutsättning för att alla elever ska kunna göra ett bra arbete och känna sig trygga.

Arbetet på Järlåsa präglas av ett stort gemensamt ansvarstagande. Vi stöttar varandra, både elever och personal, för att skapa en så trygg och bra miljö som möjligt för våra elever. Åldersblandade aktiviteter, värdegrundsarbete och temaarbete är några viktiga delar i vår dagliga verksamhet. Alla elever på Järlåsa skola ska ges förutsättningar för att lyckas.

Varmt välkomna att höra av er om ni funderar över något på telefon 018-727 78 86 eller via e-post sakarias.akerman@uppsala.se

                                                                                                              /Sakarias

Uppdaterad: