Barnboksveckan

Vi uppmärksammar Barnboksveckan (v 46) på olika sätt.

Som ett led i läsutvecklingen uppmärksammar vi barnboksveckan genom olika aktiviteter. Lärare kommer att ha högläsning under fm-rasten och en tipspromenad och andra aktiviteter som har med bokläsning att göra kommer att erbjudas.

11 november 2021