Hygienrutiner i skolan

Här kan du läsa en skrift från Elevhälsan med information om olika sjukdomar och hur de sprids. Här finns viktiga tips för att undvika onödig smittspridning.

Hygienrutiner i skolan

27 oktober 2016