TL-programmet

Vi deltar i TL-programmet sedan höstterminens start 2021.

I åk 3-6 finns tre elever i varje klass som är trivselledare och ansvarar för aktiviteter och lekar på raster. En rastbod fylld med saker (bollar, hoppstyltor, rockringar mm) bemannas av de äldre eleverna på raster.

Läs mer om TL-programmet här >>

26 oktober 2021