Åldersblandade lektioner

Tvärgrupper
Då Järlåsa skola är en lite skola med runt 100 elever finns möjligheten att alla elever kan varandras namn och likaså att alla som jobbar på skolan träffar alla elever. Vi tycker det är viktigt att vara tillsammans oavsett årskurs eller ålder då vi alla kan lära av varandra.
På Järlåsa skolan jobbar elever från förskoleklass till årskurs 6 åldersblandet vid temastarter som  exempelvis Hållbar utveckling. De yngre eleverna har även temalektioner ihop och då blandas flera årskurser. De äldre eleverna kan ha lektioner ihop där samma ämne berörs som till exempel kemi och  vid laborationer.
Arbetssättet speglar klimatet på vår skola, att man kan leka och vara med vem som helst på skolan om det så  gäller att bygga en koja eller spela fotboll ihop. 

Uppdaterad: