Estetiska ämnen

Estetiska ämnen

På Järlåsa skola har vi tillgång till en fin idrottshall som sköts av Järlåsa IF. När snön faller och kylan kommer har vi även fantastiska skidspår och en härlig is att åka på.

Trä- och metallslöjdssalen finns i samma byggnad som idrottshallen. Textilslöjd och musik delar lokaler i skolans hus.

Hemkunskap

År 6 har hemkunskap på Östra Stenhagenskolan varje vecka under vårterminen 2017. Vi åker med buss från Järlåsa till och från lektionen.

Idrott och hälsa

Vi är glada att ha en så bra och stor idrottshall inpå skolan. Idrott och hälsa är ett uppskattat avbrott i vardagen. Från årskurs 3-6 har klasserna idrott med Carin Eriksson Lindman. 

Musik

På musiklektionerna sjunger, spelar, leker vi och har kul tillsammans.

Vi sjunger unisont och kanon, vi spelar rytminstrument och ukulele på lågstadiet och går sedan vidare och spelar gitarr, trummor, elbas och piano på mellanstadiet. Vi lär oss om olika instrument och musikstilar, lite om kompositörer och noter. Rörelselekar, dans och gamla folklekar hinner vi också med, tempot är högt och det är många glada skratt under lektionerna. Dock kan det bli lite frustration när fingrarna inte vill lyda när det är dags att spela gitarr, men det brukar gå bra tillslut! Alla föräldrar och övriga elever får ju se och höra resultatet av det flitiga övandet när sexorna framför sina poplåtar på sommaravslutningen. All musikundervisning sker på torsdagar detta läsår.

Erik Zetterström , musiklärare

För de barn som vill få undervisning i enskilt instrument hänvisar vi till Uppsala kulturskola.

Slöjd

Vi som undervisar i slöjd är Rikards Snäll, träslöjd och Monica Jansson textilslöjd. På Järlåsa skola har vi bra och funktionella slöjdsalar. År 3-6 har 80 min slöjd/vecka. Eleverna har textil och träslöjd  varannan termin.

Säkerhet, miljö och återbruk är grundpelarna i vårt arbete!

Uppdaterad: