Klass 1

Årskurs 1 är en liten och trevlig klass som består av 12 elever, 7 flickor och 5 pojkar.  Eleverna träffar Katarina Axén i musik och de har skolfritids med Ingrid Bohlin Haglund. Klassföreståndare är Kristin Ljusner.

Då Järlåsa skola är omgiven av fantastisk natur är det något jag som klassföreståndare försöker ta in i undervisningen så mycket som möjligt. 

Uppdaterad: