Rastaktiviteter

Eleverna på skolan är aktiva och vill ha roligt på rasterna. Ibland kommer man inte på något och då har vi en personal som erbjuder aktivitet två gånger i veckan på en rast. Då startar vi en lek som eleverna även kan leka själva på andra raster eller något som skapar samarbete och möten med andra elever man inte brukar vara med annars.
Via klassråd lämnar eleverna förslag till lekar som ”rastaktivisten” kan genomföra. Några av lekarna brukar de äldre eleverna visa för de yngre.

Uppdaterad: