Järlåsa skola

Till Järlåsa skola är alla elever välkomna! På skolan finns förskoleklass upp till årskurs 6 samt fritidshem för elever i förskoleklass upp till årskurs 3. Läsåret 2020/2021 har vi 130 elever på skolan.

Vi har en lugn och trygg skola med fokus på elevernas bästa. Med erfarenhet och höga förväntningar ger vi eleverna förutsättningar till att nå högt ställda mål och känna glädje i att utvecklas. Vi vill skapa framåtanda genom engagemang och delaktighet. På vår skola ska alla elever få lyckas och känna sig viktiga.

Vår väg till framgång sker genom vårt värdegrundsarbete. Genom detta lägger vi en grund till en lugn och trygg skola. Vi är övertygade om att detta arbete också ska leda till bättre uppnående av kunskapsmålen. Att vara tydliga med kunskapsmålen samt att ha höga förväntningar på våra elever leder också till bättre måluppfyllelse.

Med god arbetsmiljö menar vi att umgängesklimatet mellan alla, både vuxna och elever, kännetecknas av ett vårdat språk och trevligt bemötande av varandra. Dessutom ska vi ha rent och snyggt samt en god ordning överallt.

I en del av skolans lokaler erbjuds också fritidsklubb och fritidsgård för de äldre eleverna.