Om skolan

Till Järlåsa skola är alla elever välkomna!

På skolan finns förskoleklass upp till årskurs 6 samt fritidshem för elever i förskoleklass upp till årskurs 3. För elever i årskurs 4-6 erbjuder kommunen fritidsklubb. Läsåret 2022/2023 har vi 140 elever på skolan.

Skolan ligger mitt i Järlåsa med fin natur alldeles in på knuten. En del av skolgården är ett skogsområde som uppmuntrar till lek och dessutom ger eleverna en inblick i och kunskap om djur och natur. Den omgivande naturen är något som ofta utnyttjas till olika aktiviteter.

På Järlåsa skola är ledorden Trygghet/Trivsel/Kunskap och dessa genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett inarbetat faddersystem där vi arbetar i åldersblandade grupper. Detta stärker samhörigheten och är ett viktigt förebyggande och hälsofrämjande arbete i att skapa och bibehålla trygghet och trivsel på skolan.

Skolan har ett välfungerande elevhälsoteam som har som mål att arbeta nära elever och personal. Skolans målsättning är alltid "eleven i centrum" och en god elevhälsa där alla bidrar utifrån sin profession.