Fritids

Skolans fritidshem har verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 3. Du når fritids på telefon 018-7278095.

Vi som arbetar på fritidshemmet är Lena Andersson, Ingrid Bohlin Haglund, Pernilla Sundvik, Ulla Söderholm och Linda Mickelsson.

Fritidshemmet öppnar 06.30 på morgonen och stänger 17.30 varje dag.

Uppdaterad: