Fritids

Skolans fritidshem har verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 3. Du når fritids på telefon 018-727 80 95.

Vi som arbetar på fritidshemmet är Ingrid Bohlin Haglund, Pernilla Sundvik, Ulla Söderholm, My Pike, Olle Stolpe, Ella Löfström och Angelica Brink.

Fritidshemmet öppnar 06.00 på morgonen och stänger 17.30 varje dag.

Uppdaterad: