Fritids

Skolans fritidshem har verksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 3. Du når fritids på telefon 018-7278095.

Vi som arbetar på fritidshemmet är Lena Andersson, Ingrid Bohlin Haglund, Olle Stolpe, Pernilla Sundvik och Ulla Söderholm. 

Fritidshemmet öppnar 06.30 på morgonen och stänger 17.30 varje dag. 

En eftermiddag i veckan har vi tillgång till sporthallen.

Varje vecka har vi fritidsråd, där barnen får möjlighet att diskutera och påverka verksamheten på fritidshemmet. 

Uppdaterad: