Lärare

Nalin Karro

Lärare förskoleklass

Ella Löfström

Lärare förskoleklass

Aishu Ingemarsson

Klasslärare åk 1

Katarina Axén

Klasslärare åk 2

Ingela Strindlund

Klasslärare åk 3

Fredrika Blom

Mentor åk 4

Pontus Helle

Mentor åk 5

Emma Ros

Mentor åk 6

Mimmi J Berger

Speciallärare

Erik Zetterström

Musiklärare

Monica Jansson

Slöjdlärare

Rikard Snäll

Slöjdlärare

Kristin Ljusner

Föräldraledig
Uppdaterad: