TL-programmet

Järlåsa skola medverkar i Trivselledarprogrammet. Elever i åk 3-6 nomineras av sina klasskompisar till att bli trivselledare (TL) och får gå en utbildning där de lär sig att leda olika lekar och aktiviteter för andra elever. 

På Järlåsa skola ansvarar eleverna som är TL för olika rastaktiviteter på förmiddagsrasten. TL bär alltid orange väst för att vara synliga och alla elever som vill är välkomna att delta i lekarna. Eleverna som är TL träffar en ansvarig vuxen varje vecka där man gör en planering för den kommande veckans aktiviteter. Den vuxna stöttar TL under rastaktiviteterna. 

Läs mer om TL-programmet >>

Uppdaterad: