Fadderverksamhet

På Järlåsa skola bedriver vi fadderverksamhet i åldersblandade grupper där de äldre barnen får lära sig att ta ansvar för de yngre. På så sätt lär man känna alla kamraterna på skolan och därigenom ökar tryggheten. Vi arbetar med olika skolämnen, till exempel kan de äldre eleverna läsa för de yngre. Vi spelar spel tillsammans och skolan är mycket aktiv i schackturneringar såsom Schackfyran och Sikta mot stjärnorna. Skolans storlek blir en tillgång i detta arbete, då alla elever får synas.

Uppdaterad: