Elevråd och matråd

I början av läsåret väljs 2 elevrådsrepresentanter från årskurs 1 till årskurs 6. Dessa elever representerar sin klass synpunkter och åsikter utifrån klassråd. Elevrådet träffas ca var 4.e vecka.
Representanterna tar upp bland annat aktuella händelser som är viktigt för övriga klasser att ta del av. Vi tar även upp frågor att diskutera i klassen som till exempel olika aktiviteter på raster.

Elevernas synpunkter och delaktighet är viktig för en skola med god sammahållning.

Uppdaterad: