Elevråd och matråd

I början av läsåret väljs 2 elevrådsrepresentanter från årskurs 1 till årskurs 6. Dessa elever representerar sin klass synpunkter och åsikter utifrån klassråd. Elevrådet träffas 3 ggr/termin. Representanterna tar upp bland annat aktuella händelser som är viktiga för övriga klasser att ta del av. Vi tar även upp frågor att diskutera i klassen som till exempel olika aktiviteter på raster.

Elevernas synpunkter och delaktighet är viktig för en skola med god sammanhållning.

Anteckningar elevrådsmöte 2020-12-04 (PDF, 96 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2021-02-04 (PDF, 135 KB)

Uppdaterad: