Elevråd och matråd

I början av läsåret väljs 2 elevrådsrepresentanter från årskurs 1 till årskurs 6. Dessa elever representerar sin klass synpunkter och åsikter utifrån klassråd. Elevrådet träffas ca var 4.e vecka.
Representanterna tar upp bland annat aktuella händelser som är viktigt för övriga klasser att ta del av. Vi tar även upp frågor att diskutera i klassen som till exempel olika aktiviteter på raster.
Ordförande och sekreterare detta läsår är elever från årskurs 6. Elevrådsrepresentanterna framför även synpunkter och önskemål till skolrestaurangen som vidarebefordras av Lena Andersson som är arbetsenhetsledare på Järlåsa skola. Vissa frågor och funderingar kan lösas direkt under mötet och ibland får frågeställningen gå tillbaka till klasserna eller till den frågan berör.

Elevernas synpunkter och delaktighet är viktig för en skola med god sammahållning.

Protokoll från elevrådet
2016-11-11 (PDF, 256 KB)

Protokoll från matråd
2015-10-02 (PDF, 175 KB)

Uppdaterad: