Elevråd och matråd

I början av läsåret väljs 2 elevrådsrepresentanter från årskurs 1 till årskurs 6. Dessa elever representerar sin klass synpunkter och åsikter utifrån klassråd. Elevrådet träffas 3 ggr/termin. Representanterna tar upp bland annat aktuella händelser som är viktiga för övriga klasser att ta del av. Vi tar även upp frågor att diskutera i klassen som till exempel olika aktiviteter på raster.

Elevernas synpunkter och delaktighet är viktig för en skola med god sammanhållning.

Anteckningar elevrådsmöte 2020-12-04 (PDF, 96 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2021-02-04 (PDF, 135 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2021-09-09 (PDF, 139 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2021-11-11 (PDF, 84 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2022-02-17 (PDF, 88 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2022-04-21 (PDF, 190 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2022-10-13 (PDF, 127 KB)

Anteckningar elevrådsmöte 2022-11-21 (PDF, 126 KB)

 

Uppdaterad: