Skolskjutsar

Antagningsenheten beviljar resor mellan hem och skola. Mer information finns på Uppsala kommuns hemsida.

På Upplands Lokaltrafiks hemsida finns information om de skolskjutsar som går till och från Järlåsa skola:

https://www.ul.se/reseinfo/tidtabeller/tidtabeller/skolbussar-grundskola/

Vänd dig till UL:s kundtjänst om du har synpunkter på en skolskjutsresa, www.ul.se, och sedan vidare till Kundservice – Kontakta oss. Man får då ett ärendenummer från UL där all information dokumenteras.

Uppdaterad: