Förskoleklass

Välkomna till förskoleklass i Järlåsa skola!

Vi erbjuder en lugn och trygg miljö med närhet till naturen.

I vår förskoleklass arbetar Ella Löfström, en utbildad och erfaren förskolelärare. Hon ansvarar för den pedagogiska verksamheten i förskoleklassen.

För att det ska bli en mjuk övergång från förskolan till skolan, använder vi oss av leken när vi lär oss. Den är ett verktyg när vi tränar språklig medvetenhet då vi arbetar bland annat utifrån "Bornholmsmodellen". Denna grund förbereder för läsinlärning.

Skoldagen börjar kl. 07.45 och slutar kl. 13:05. Lunch serveras i skolans matsal. Skolans fritidshem är öppet mellan kl. 06.30-17.30. För er som har behov av omsorg tidiga morgnar eller efter skoldagens slut, finns möjlighet att anmäla det i samband med val av skola.

De barn i förskoleklassen som åker skolskjuts efter skoldagen följs till bussen av en lärare

Uppdaterad: