Skolpsykolog

Jag heter Gabriel Marklin och arbetar som skolpsykolog på Vänge, Järlåsa ochGabriel Marklin, psykolor Västra Stenhagens skolor.

Jag träffas säkrast i Järlåsa på torsdagar.

 I mina arbetsuppgifter ingår konsultationer, handledning, stödsamtal, utredningar och deltagande i västra områdets resursteam.

Tid kan bokas på tel. 018-727 81 26.

 E-post: gabriel.marklin@uppsala.se

Uppdaterad: