Skolexpedition

Från 6 augusti arbetar Ida Undén på skolexpeditionen för Vänge, Järlåsa och Börje skolor. Ida nås på telefon 018-727 81 20 eller via e-post ida.unden@uppsala.se.

Uppdaterad: