Skolexpedition

Jag som arbetar på skolexpeditionen för Vänge och Järlåsa skolor heter Bild av Katarina TornbergKatarina Tornberg. Du når mig på telefon 018-727 81 20 eller via e-post till vange.skola@uppsala.se.
Kontakta mig vid frågor om till exempel in- och utflyttning av elever, busskort eller allmänna frågor.

4 december 2015